Facebookหน้าหลัก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|ดาวน์โหลด|บทความและผลงานทางวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วีดีโอนำเสนอ|ทีมงานเว็บไซต์view 112651 View view 3.237.31.191 rss feed
 
 
   ป้ายประกาศ
 
 บทความและผลงานทางวิชาการ

แบบรายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดย นางสาวเสาวลักษณ์ หล้าสิงห์ (175)

แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย : กฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต (1300)

อนาคตของนักเรียน: ทักษะแรงงาน รายได้จากการทำงาน และโอกาสจากหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์  (1059)

บทความล่าสุด "นพ.ประเวศ วะสี" ชี้โควิด ป้องกันการเกิดสงครามโลก สู่ทิศทางใหม่ (1153)

การศึกษาแนวคิดทางจริยศาสตร์ในงานเขียนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (1254)

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ปฎิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรม


โครงการสร้างภูมิคุ้มกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเด็กและเยาวชน

 13/09/2023 :  06:40 น.


รับการประเมินของผู้บริหารสถานศึกษา 2566

 12/09/2023 :  10:33 น.


จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

 25/08/2023 :  18:09 น.


พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันวันแม่แห่งชาติ 2566

 12/08/2023 :  08:03 น.


พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 06/08/2023 :  06:58 น.


กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566

 14/07/2023 :  18:53 น.


พิธีทบทวนคำปฏิญำณและสวนสนำมลูกเสือ 2566

 06/07/2023 :  18:05 น.


วันสถาปนาโรงเรียนทรายทองวิทยา ครบ 46 ปี

 06/07/2023 :  18:02 น.
  วีดีโอนำเสนอ


ประชุมทางไกล โครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง สพม.27

 17/02/2021


เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด

 20/01/2021


รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2564 [Part 1/3] (วันที่ 6 มกราคม 2564)

 20/01/2021


รอบวันทันข่าว สพฐ วันที่ 18 มกราคม 2564

 20/01/2021


รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2564 ประจำวันพุธที่ 13 มกราคม 2564

 20/01/2021


พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3/2564 ประจำวันพุธที่ 20 มกราคม 2564

 20/01/2021


การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

 20/01/2021


รอบวันทันข่าว สพฐ วันที่ 19 มกราคม 2564

 20/01/2021
 


 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ภาพกิจกรรม
- วีดีโอนำเสนอ
- ดาวน์โหลด

- บทความและผลงานทางวิชาการ
- ทีมงานเว็บไซต์
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนทรายทองวิทยา
ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด  เบอร์โทรติดต่อ  043-039970
ผู้ดูแลระบบ นายสมชาย สุขบรรณ์ โทร 061-5374868
Facebook    rss feed

CMS พัฒนาโดย นายวุฒิชัย โลนันท์ / ปรับปรุงแก้ไขโดย Admin ทรายทองวิทยา