โรงเรียนทรายทองวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 25/06/2022 เวลา 12:23 น. (49)
  ร่วมพิธีบวงสรวงปู่ท้าวคันธนาม และเจ้าแม่หอมจันทร์ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนทรายทองวิทยา
วันที่ 25/06/2022
เวลา 12:18 น. (45)
  โรงเรียนทรายทองวิทยา รับการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565
วันที่ 24/06/2022
เวลา 10:38 น. (55)
  โรงเรียนทรายทองวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 14/06/2022
เวลา 18:31 น. (76)
 
 โรงเรียนทรายทองวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 11/06/2022 (65)
 พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 และปัจฉิมนิเทศ 2564 วันที่ 11/06/2022 (209)
 รับการประเมินโครงการ อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง 2565 วันที่ 08/03/2022 (237)
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2563 วันที่ 06/10/2021 (450)
 ประกาศโรงเรียนทรายทองวิทยา เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  วันที่ 22/02/2022 (436)