Facebookหน้าหลัก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|ดาวน์โหลด|บทความและผลงานทางวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|ทีมงานเว็บไซต์view 112650 View view 3.237.31.191 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : วิสัยทัศน์และปรัชญาโรงเรียน  บันทักเมื่อ 07/02/2021 06:52 น.

 

ภายในปีการศึกษา 2562 พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ก้าวหน้าสู่อาเซียนมีความเป็นสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

 

ปัญญา  สพฺพนฺธํ  เฉทติ
(ปัญญาย่อมขจัดความมืดทั้งปวง)

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ภาพกิจกรรม
- วีดีโอนำเสนอ
- ดาวน์โหลด

- บทความและผลงานทางวิชาการ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- ทีมงานเว็บไซต์
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนทรายทองวิทยา
ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด  เบอร์โทรติดต่อ  043-039970
ติดต่อผู้ดูแล นายสมชาย สุขบรรณ์ โทร 061-5374868
Facebook    rss feed

CMS พัฒนาโดย นายวุฒิชัย โลนันท์ / ปรับปรุงแก้ไขโดย Admin ทรายทองวิทยา