Facebookหน้าหลัก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|ดาวน์โหลด|บทความและผลงานทางวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 31253 View view 18.232.59.38 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : คณะกรรมการสถานศึกษา  บันทักเมื่อ 09/02/2021 06:41 น.

 

1.  นายอุดม  วงบุดดา                  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   ประธานกรรมการ

2.  นายพิทักษ์  ปักเคนัง               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                  กรรมการ

3.  นายสุพจน์  สิงหลสาย              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                  กรรมการ

4.  นายจุมพล  ศรีสมสุข                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                  กรรมการ

5.  นายประสงค์  ศรีสวัสดิ์              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                  กรรมการ

6.  ร.ต.ต. บรรจง  เที่ยงป่า             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                  กรรมการ

7.  นายสุพัทษ์  ใบปก                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                  กรรมการ

8.  นายมานพ  สิงคะกุล                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                  กรรมการ

9.  นายคำ  สำโรงแสง                  ผู้แทนผู้ปกครอง                                              กรรมการ

10. นายทน   ทวีสาร                     ผู้แทนองค์กรชุมชน                                          กรรมการ

11. พระครูบวรวารีพิทักษ์                ผู้แทนองค์กรศาสนา                                         กรรมการ

12. นายสมพงษ์   สุดขันธ์              ผู้แทนศิษย์เก่า                                                กรรมการ

13.นายบุญมา  วงษ์วิลา                 ผู้แทนองค์กรศาสนา                                         กรรมการ

14. นายประภาส  สุขสีดา                ที่ปรึกษา                                                       กรรมการ

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ภาพกิจกรรม
- วีดีโอนำเสนอ
- ดาวน์โหลด

- บทความและผลงานทางวิชาการ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนทรายทองวิทยา
ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด  เบอร์โทรติดต่อ  043-595088
ติดต่อผู้ดูแล นายสมชาย สุขบรรณ์ โทร 061-5374868
Facebook    rss feed

CMS พัฒนาโดย นายวุฒิชัย โลนันท์ / ปรับปรุงแก้ไขโดย Admin ทรายทองวิทยา