Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 112651 View view 3.237.31.191 rss feed
 
 
บทความเรื่อง :  แบบรายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดย นางสาวเสาวลักษณ์ หล้าสิงห์ บันทักเมื่อ 03/08/2023 ( 175)

 

การจัดทำรายงานนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  ประจำปีการศึกษา 2566 จากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ด้วยสื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา ชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้รายงานถึง ความเป็นมาของ (Best Practice) จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน กระบวนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการทำงานซึ่งประยุกต์ใช้วงจร PDCA อันประกอบด้วย ขั้นวางแผน (P) ขั้นวางแผน (D) ขั้นดำเนินงาน (C) ขั้นติดตามตรวจสอบ ประเมินผล (A) ขั้นพัฒนาแก้ไข/ปรับปรุง รวมทั้งได้รายงานผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับปัจจัยความสำเร็จ บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) ข้อเสนอแนะ การเผยแพร่ผลงาน การได้รับการยอมรับ และภาพกิจกรรม เพื่อเป็นเอกสารประกอบกิจกรรมคัดเลือก ผลงานที่ปฏิบัติเป็นเลิศ

http://saitongwit.ac.th/lms/index.php?topic=243.msg244#msg244

 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนทรายทองวิทยา
ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด  เบอร์โทรติดต่อ  043-039970
ติดต่อผู้ดูแล นายสมชาย สุขบรรณ์ โทร 061-5374868
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo