Facebookหน้าหลัก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|ดาวน์โหลด|บทความและผลงานทางวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วีดีโอนำเสนอ|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 31248 View view 18.232.59.38 rss feed
 
 
  หน้าหลัก > ข่าวประกาศและดาวน์โหลด
โรงเรียนทรายทองวิทยา
ปกรายงานการดำเนินโครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง

 24/02/2021  04:23 น. ( 220)
โรงเรียนทรายทองวิทยา
สรุป 13 ข้อ สาระสำคัญจำง่ายๆ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 60

 19/02/2021  13:23 น. ( 218)
โรงเรียนทรายทองวิทยา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

 19/02/2021  13:20 น. ( 211)
โรงเรียนทรายทองวิทยา
เพลงมาร์ชโรงเรียนทรายทองวิทยา

 19/02/2021  13:20 น. ( 222)
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ภาพกิจกรรม
- วีดีโอนำเสนอ
- ดาวน์โหลด

- บทความและผลงานทางวิชาการ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนทรายทองวิทยา
ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด  เบอร์โทรติดต่อ  043-595088
ผู้ดูแลระบบ นายสมชาย สุขบรรณ์ โทร 061-5374868
Facebook    rss feed

CMS พัฒนาโดย นายวุฒิชัย โลนันท์ / ปรับปรุงแก้ไขโดย Admin ทรายทองวิทยา