ระบบ ITA ทรายทองวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

9 กระทู้ | 9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 14/09/22

การบริหารงาน

8 กระทู้ | 8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 13/09/22

การบริหารงานงบประมาณ

7 กระทู้ | 7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 13/09/22

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4 กระทู้ | 4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 13/09/22

การส่งเสริมความโปร่งใส

5 กระทู้ | 5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 13/09/22

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

8 กระทู้ | 8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 13/09/22

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 14/09/22

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารวิชาการ

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ฝ่ายบริหารบุคคล

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 13/03/21

ฝ่ายบริหารทั่วไป

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสคร์

9 กระทู้ | 9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 29/08/22

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

9 กระทู้ | 9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 29/08/22

สุขศึกษาและพลศึกษา

9 กระทู้ | 9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 29/08/22

คณิตศาสตร์

9 กระทู้ | 9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 29/08/22

ภาษาไทย

9 กระทู้ | 9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 29/08/22

ภาษาต่างประเทศ

10 กระทู้ | 10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 29/08/22

สังคมศึกษา

8 กระทู้ | 8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 29/08/22

ศิลปะ

9 กระทู้ | 9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 29/08/22

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นักศึกษาวิชาทหาร

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

รวมพลคนดีเวทีคนเก่ง

บันทึกการทำความดีของนักเรียนโรงเรียนทรายทองวิทยา

9 กระทู้ | 9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 03/02/23

ลูกเสือ/เนตรนารี

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

กิจกรรมชุมนุม

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

งานแนะแนว

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

งานกิจการนักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 04/09/21

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ระบบวินัย

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

สภานักเรียน

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

โครงการ/งาน

โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการโรงเรียนสุจริต

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

โครงการโรงเรียนคุณธรรม

โครงการโรงเรียนคุณธรรม

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ห้องบริการทั่วไป

ระบบ ICT

8 กระทู้ | 8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 07/03/21

ระบบโสตฯ

7 กระทู้ | 7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 26/09/22

ป้ายประกาศ

เอกสารป้ายประกาศ

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 22/02/21

อาคารสถานที่

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

เจ้าหน้าที่ธุระการ

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

วารสารโรงเรียน

8 กระทู้ | 8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 29/08/22

ดาวน์โหลดเอกสารทั่วไป

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ 22/03/18

  • ไม่มีกระทู้ใหม่ ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด กลับเข้าสู่บอร์ด

ระบบบริหารจัดการออนไลน์ ทรายทองวิทยา - ศูนย์กลางข้อมูล

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

175 กระทู้ ใน 175 หัวข้อ โดย 7 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: kanit
กระทู้ล่าสุด: "รางวัลการแข่งขันงานศิลปห..." ( 03/02/23 )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

5 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 11. ออนไลน์มากที่สุด: 48 ( 09/01/23)